Servicii medicale care nu sunt decontate din FNUASS

Servicii medicale care nu sunt decontate din FNUASS

Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz, sunt urmatoarele:


a) serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;


b) unele servicii medicale de inalta performanta, altele decat cele prevazute in norme;


c) unele servicii de asistenta stomatologica, altele decat cele prevazute in norme;


d) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;


e) corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice;


f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport, altele decat cele prevazute in norme;


g) serviciile medicale solicitate si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor si eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguratilor, cu exceptia celor prevazute in norme;


h) fertilizarea in vitro;


i) asistenta medicala la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate in vederea expertizei capacitatii de munca, a incadrarii si reevaluarii gradului de handicap;


j) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului;


k) contributia personala din pretul medicamentelor, al unor servicii medicale si al dispozitivelor medicale;


l) serviciile medicale solicitate de asigurat;


m) unele servicii si proceduri de reabilitare, altele decat cele prevazute in norme;


n) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitatile medico-sociale;


o) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii;


p) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;


q) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti pe perioada rezidentiatului;


r) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning familial din structura spitalului;


s) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;


s) activitatile care prezinta un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sanatate publica: dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie;     


t) cheltuielile prevazute la art. 93 alin. (5) si, dupa caz, alin. (5^1) si alin. (5^5) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru unitatile de primire a urgentelor si compartimentele de primire a urgentelor cuprinse in structura organizatorica a spitalelor de urgenta, aprobate in conditiile legii.