Legislatie - articole Laborator Analize

Norma privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007

Dispoziţii generale Art. 1. Laboratorul de analize medicale este unitatea aparţinând sistemului public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de laborator. Aceste servicii constau în: a) examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode şi tehnici de biochimie, hematologie, imunohematologie, imunologie, microbio

Ordinul nr. 3483/2013

Avand in vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 lit. k) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, precum si ale art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1) si art. 15 din Regulam

ORDIN Nr. 1.301 din 20 iulie 2007

ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale EMITENT:     MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 6 septembrie 2007 Având în vedere prevederile <LLNK 12006    95 10 201   0 17>Legii nr. 95/2006 privind reforma în dome

ORDIN Nr.119/09.02.2004

ORDIN nr.119 din 9 februarie 2004 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale. În temeiul Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Hotărârea de Guvern nr. 400/2014

Hotărârea de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 366 din 19.05.2014 (M.Of. nr. 366/2014). În vigoare de la 01.06.2014 &Icir

Pagina