Ordinul nr. 3483/2013

Ordinul nr. 3483/2013

Avand in vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 lit. k) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, precum si ale art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1) si art. 15 din Regulamentulprivind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 808/2005,

in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 pct. II lit. c) si j) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 12 alin. (7) si al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I.

1Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.497/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. 1Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

2. 1Anexa nr. 10 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

3. 1Anexa nr. 11 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II.

Autorizatiile laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii emise de Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, aflate in valabilitate, isi pastreaza valabilitatea.

Art. III.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.