Ordin nr. 2465/2010

Ordin nr. 2465/2010

Ordin nr. 2465/2010
din 20/10/2010
Pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar international publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 27/10/2010
Actul a intrat in vigoare la data de 27 octombrie 2010
In temeiul prevederilor art. 117 din ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar international, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aproba Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea
mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar international, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevazute la alin. (1) urmeaza a fi utilizate formularele:
a) "Cerere de certificare/restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata", al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
b) "dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat", al carei model este prevazut in anexa nr. 3;
c) "instiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat", al carei model este prevazut in anexa nr. 4;
d) "Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat", al carei model este prevazut in anexa nr. 5.
(3) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Structurile competente din cadrul Ministerului finantelor Publice si agentiei nationale de Administrare Fiscala, precum si organele fiscale subordonate acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.