Laborator Analize Sfantu Gheorghe

S.C. Tomorad Expert S.R.L.

Laborator Analize Sfantu Gheorghe reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Laborator Analize Sfantu Gheorghe: S.C. Tomorad Expert S.R.L..

TOMORAD EXPERT S.R.L. este un centru medical cu profil radiodiagnostic si imagistic care are ca obiectiv strategic ocuparea poziţiei de lider pe piaţa serviciilor medicale de diagnostic, radiologie şi imagistică medicală, urmărind creşterea constantă a cotei în judeţul Covasna şi creşterea cifrei de afaceri în termeni absoluţi bazată pe seriozitate, performanţă şi respect faţă de client care in cazul nostru este pacientul.

Pentru a realiza viziunile strategice ale societăţii, Centrul Medical TOMORAD EXPERT S.R.L. şi-a stabilit un set de politici şi obiective vizând implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, pe baza identificării proceselor principale care descriu activităţile noastre, care să inspire credibilitate, să crească gradul de satisfacţie al pacienţilor noştri, să ajute la îmbunătăţirea performanţelor serviciilor medicale prestate şi la dezvoltarea echilibrată a relaţiilor cu toate părţile interesate: pacienţi, angajaţi, conducerea unităţii şi societatea în ansamblu.

În acest sens, centrul nostru dispune de aparatură medicală performantă, la care se aduc îmbunătăţiri permanente şi continue ţinând pasul cu ultimele descoperiri tehnice in domeniul radio-imagisticii medicale.

 

Pentru Pacienţi, societatea noastră oferă posibilitatea stabilirii unui diagnostic rapid şi precis printr-o gama larga de investigaţii cu aparatura medicala de ultimă generaţie având ca scop principal satisfacerea cerinţelor lor.

Ca şi orientare către pacienţi in calitatea lor de clienţi de servicii medicale, imaginea centrului constă în serviciile oferite, iar pentru acest motiv menţinerea cu metode prestabilite a calităţii acestor servicii rămâne obiectivul nostru primordial.

Un rol important în satisfacerea nevoilor pacienţilor noştri o are promptitudinea cu care ne oferim serviciile, examinând cu prioritate cazurile de urgenţă şi respectând cu stricteţe programările făcute in prealabil pentru restul cazurilor.

 

Pentru Angajaţi, în cadrul societăţii asigurăm:

un microclimat corespunzător domeniului de activitate;
instruiri în mod controlat, după un program prestabilit, pentru însuşirea normelor de Protecţia muncii;
îmbunătăţirea permanentă a pregătirii profesionale a angajaţilor noştri;
sprijinirea dezvoltării carierei profesionale a fiecărui angajat etc..

Furnizorii:

- Specificul activităţii desfăşurate în centrul medical TOMORAD EXPERT S.R.L. impune ca aparatura medicală, materialele sanitare si consumabilele utilizate să fie achiziţionate după o selectare a furnizorilor după metode bine stabilite care permit colaborarea doar cu acei furnizori care oferă parametrii calitativi corespunzători cerinţelor şi exigenţelor noastre.

Proprietarii:

TOMORAD EXPERT S.R.L. îşi asigură profitabilitatea ca societate şi existenţa pe termen lung prin competitivitate şi prin calitatea serviciilor medicale prestate.

Societatea:

Societatea TOMORAD EXPERT S.R.L. funcţionează respectând toate normele în vigoare.

Principalele obiective urmărite de TOMORAD EXPERT S.R.L. în sistemul propriu de management al calităţii sunt:

serviciile medicale oferite pacienţilor trebuie să îndeplinească toate cerinţele acestora (implicite şi explicite);
furnizorii de echipamente medicale, materialele sanitare si consumabile sunt foarte atent selectaţi, evaluaţi şi monitorizaţi, pentru a asigura o materie primă calitativ corespunzătoare;
nemulţumirile precum şi eventualele sugestii sau reclamaţii din partea pacienţilor sunt evaluate şi monitorizate adoptându-se prompt, după o metodă prestabilită, conduita corespunzătoare fiecărei situaţii.
întregul personal va fi educat şi instruit în vederea conştientizării calităţii şi obţinerii de experţi în domeniile specifice, cât şi în domeniul managementului calităţii.
Aceste obiective se detaliază şi se stabilesc anual în mod specific, clar şi cuantificabil, pentru fiecare activitate în parte, realizarea lor fiind urmărită permanent în vederea obţinerii satisfacţiei pacienţilor noştri, a dezvoltării bazei de beneficiari ai servicii noastre medicale, a îmbunătăţirii permanente a activităţii şi performanţelor şi a îndeplinirii obiectivelor strategice ale societăţii noastre.

Mă angajez să asigur toate resursele inclusiv exemplul meu personal, necesare pentru satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.

Servicii

  • Computer tomografie
  • Examinări ecografice
  • Examinări mamografice
  • Opţionale
  • Radiografie convenţională
  • Consultaţii specialităţi clinice
  • Lista serviciilor paraclinice RADIOLOGIE oferite in contract cu CAS anul 2014

Galerie foto